Haworthiopsis attenuata “Enon”

Zebra Haworthia

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata “Enon”
  1. Common name(s): Zebra Haworthia
  2. Synonyme(s): Haworthia attenuata “Enon”
  3. Family: Xanthorrhoeaceae, Asphodeloideae subfamily
  4. Origin: the wild type is native to South Africa
  5. More infos: N/A

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata Enon

Haworthiopsis attenuata Enon

Categories: Asphodeloideae | Succulents |

More species from the Xanthorrhoeaceae / grass tree family