Haworthia cymbiformis “Variegata”

Haworthia

Haworthia cymbiformis Variegata

Haworthia cymbiformis “Variegata”
  1. Common name(s): Window Haworthia
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Xanthorrhoeaceae, Asphodeloideae subfamily
  4. Origin: the wild type is native to South Africa
  5. More infos: N/A

Haworthia cymbiformis Variegata

Haworthia cymbiformis Variegata

Haworthia cymbiformis Variegata

Haworthia cymbiformis Variegata

Haworthia cymbiformis Variegata

Haworthia cymbiformis Variegata

Categories: Asphodeloideae | Succulents |

More species from the Xanthorrhoeaceae / grass tree family