Triteleia laxa

Ithuriel’s Spear

Triteleia laxa

Popular name(s): Ithuriel’s Spear, Common Triteleia
Botanical name: Triteleia laxa
Family: Asparagaceae, Brodiaeoideae subfamily
Origin: North America (USA)
Height: 30 to 70 centimeters
USDA zone: 6 (-0.4 °F/-18 °C)
Poisonous: No

Triteleia laxa

Triteleia laxa

Categories: Bulbs & Tubers |

More species from the Brodiaeoideae family