Pittosporum tobira “Variegata”

Pittosporum tobira Variegata

Pittosporum tobira “Variegata”
  1. Common name(s): Australian Laurel, Japanese Pittosporum, Mock Orange, Japanese Cheesewood
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Pittosporaceae
  4. Origin: the wild type is native to China, Japan, Korea, Taiwan
  5. More infos: N/A

Pittosporum tobira Variegata

Pittosporum tobira Variegata

Pittosporum tobira Variegata

Pittosporum tobira Variegata

Pittosporum tobira Variegata

Categories: Shrubs & Trees |

More species from the Pittosporaceae family