Pseudoplatystoma tigrinum

Pseudoplatystoma tigrinum

Pseudoplatystoma tigrinum
  1. Common name(s): Tiger Sorubim, Tiger Catfish, Shovel Nose Catfish
  2. Family: Catfishes (Pimelodidae)
  3. Origin: South America (Orinoco, Amazon)

Pseudoplatystoma tigrinum

Pseudoplatystoma tigrinum

Pseudoplatystoma tigrinum

Pseudoplatystoma tigrinum

Categories: Fish