Actinidia deliciosa cv.

Kiwifruit

Actinidia deliciosa cv

Actinidia deliciosa cv.
  1. Common name(s): Kiwifruit, Chinese Goosberry
  2. Synonyme(s): N/A
  3. Family: Actinidiaceae
  4. Origin: the wild type is native to Eastern Asia
  5. More infos: N/A

Actinidia deliciosa cv

Actinidia deliciosa cv

Actinidia deliciosa cv

Actinidia deliciosa cv

Actinidia deliciosa cv

Categories: Fruit & Vegetables | Shrubs & Trees | Vine |

More species from the Actinidiaceae family